Írói vénával megáldott anyai nagyapám munkássága.
Fónád Dezső Anyai nagyapám, Fónád Dezső Nagykamaráson élt, és több mint egy fél évszázadon át rengeteg verset, sőt nagyobb lélegzetű műveket is írt. Saját maga kezdte el füzetekbe összegyűjteni az elkészült írásait, ilyen füzetekből pedig csaknem ötven maradt utána. Bár ezen hagyaték teljes feldolgozása és rendszerezése még nem történt meg, azért a továbbiakban ízelítőül szeretnék bemutatni pár oldalnyi anyagot. A versek végén található dátumra kattintva az eredeti kézirat érhető el. További részletekért, vagy akár egy esetleges kiadás céljából kérem lépjen velem kapcsolatba.
Igyekeztem az eredetivel tökéletesen megegyezően bevinni az anyagot, a sajátos helyesírás és írásmód a kézirat megtekintésével ellenőrizhető.

Reggel a fogolytáborban (1945)

Nem keltünk anyian   Honnan hozta a sors   Számolás orditás    Senki ne probáljon
Hányan lepihentek    Melyik hegy hátárol   Eltelik egy ora     Dupla kaját csenni
Közülünk néhányan    Honnan hozta vona    Kivagyunk oktatva    Az egy régi szokás
Végleg elpihentek    Az Ural tájárol     Egy napra a jóra    Ojan sokat enni
    szenderegnek
Elkezdünk egy napot   Hogyha jó kedve van       Mennyi mennyi mindent
Sorakozót fujva     Nem is tul szigoru       Elhalgatni muszáj
Számolnak bennünket   De ez ritkán vagyon       Mig elnem kiálja
Őtször hatszor ujra   legtöbbször iszonyu       Nahát davaj kusáj. Cvetl 1945 Jun 10

Csitiri csitiri     Haragja és gögje            Este
Mindig eddig hallom   Korbácsot is ragad       Egy nappal rövidült életünk
Eddig számol örünk   Üvölt mint a kerge       A lét egy nappal kevessebb
Érces büszke hangon   Szeme is kidagad        A sirhoz igy egy nappal
                            Egy nappal közellebb
Kora reggel van még   Vad emberek ezek          Ó esti árnyak sötétje
Nevetni nem tudunk   Kérdezzük egymástu       Borulj fátyolként e világra
A nagy balgaságán    Minden ijen szalajtott     Hogy e sok but baj a vílág
Csak titkon kacagunk  Tökkel ütött bárgyu       Legallább álmában ne lássa
                              Ha ujra feltüz majd a nap
Mert ha észre venné   De jó, hogy nem értjük     Legyünk frisek és gondtalan
Ó jaj lenne nékünk   Amit sokat ordit        Mind e bus tábor lakoja
Ö a mi számmadonk    De ö is csak azt érti      Ki nem bünös mégis hontalan.
Ö a mi vezérünk     Mit tolmács lefordit          Cvetl 1945 Jun 11

Gondolatok (1969)

Irók mikor ugyis sutba dobám          Fehér cipót tőrdelsz a rőgekből
gyűjtöm mint más a kincseket          Barnuló arcokón sugárzó őrőm
Gyötrődők én a világ baján           Mint győnyőrű májusi égből
Ebből faragok néha rimeket.           Az aranyos édes fényőzőn

Mennyi fájdalmat lehet beleszönni        Vagy élsz szürke lombikok kőzőtt
Kék szemek báját kinos szerelmet        Vagy ivelsz főn a ranglétrákon
Mért kell ennek ugy sorba jönni         Bátran őrkődj a ”Béke„ főllőtt
Mintha irnák a tőrténelmet           És tanits tanits a katedrákon

A tavaszrol mej mint az ifjuság         Hát nem céltalan a főldi léted
Jött. Fut oj gyorsan elrohan          Ezernyi ősvényén törjél csak utatt
És, hogy hazug kapzsi a világ          Bár küzködsz ezernyi jajjal bajjal
Az élet hát mégsem céltalan           Megtalálod majdan vigaszodat

Eldalolni az élet szépségeit          E nagyvilágnak őrők zajában
Felkorbácsolni mind a vágyakat         Bár sok sok vágy a semmiségbe hull
Tüzzel éleszteni a föld népeit         És majdan az őrők hazában
Hogy szabacságot minden ég allatt        Minden őrőmre végalkony borul.

Ahol a bimbó feslik az ágon           Azért élj vidáman és szabadon
Sárguló kalász bősséggel fizet         Kergessen célod uj reményeket
Kedvet szüretelsz az összi tájon        Ez minden több mint egy vagyon
Hiv a gyár is néktek integet.          Boldogság béke szeretett.
                        Szabacság 1969 II 26

Akarni mindenáron (1993)

Fehérlik a mezö friss a hótakaró         A tájat bevonta már
Oj nagy néma a csönd álmot vágyat hozó      Az alkony bus lepellel
Nincs békésebb táj bár ridegnek látszik     Ojan csendes néma tán
Álmodó a napfény néha néha játszik        Még szellö sem rebben
Daltol csengö erdön ragyogó tavaszrol      Apró mécsek az égen
Delelö gujárol vidám zengö dalrol        Oj halk lágy csodás zene
Erdök hűs illata virágos rét mezö        Mintha ez volna már
Zajtalanul hulló langyos nyári esö        A tegnap bus üzenete
Szeretö szivekbe igy lakozik béke
Örömmel tekintsünk egymásra az égre       Mert már oj sivár a táj
                1993       Itt nincs sziv se lélek
                         Hol vagy emberi jóság
Fura álmok gyötörnek már régen          Talán még visszatértek
Ojan mint a csodáknak világa           Hoztok hitet és reményt
Nyári estén fen a magas égen           Ragyogó érzelemmel
Álmodozó csillag ragyogása            A szebb holnap nem jön el
Dalos kedvel itt jártok keltek ujra       Csak jósággal értelemmel
De ez csak álom már nem lehet való
Emlékező szivem bánat sujtja           Kell az alkotó munka
Zengő dalban már nincsen erre szó        Nem aki csak magyaráz
Sok éve már elmentetek messze          Nem a hazug mosoj szó
Örök már ott a pihenés talan           Igy erőtlen minden fohász
Sirjuk föllött a hold ragyog este        A csodás virradatra
Tücsökdal szál nyári éjszakán          Igy lehet várni tenni
               1993        Akarni de minden áron
                         Ha kell a tűzbe menni 1993